From the monthly archives: "April 2010"

Znalazłem sobie zajęcie na długi weekend… malowanie mieszkania ;) Wyliczyłem, że w sumie muszę pomalować ~156 m2, więc będzie co robić. Farby, pędzle, wałki, taśmy, folie, etc. kupione.

Zrozumiałem, że fotografowanie nie jest pragnieniem utrwalania światła. Wbrew powszechnemu przyzwyczajeniu nie rości sobie praw do zatrzymania na zawsze fotografowanego przedmiotu czy twarzy. Jest w znacznie większym stopniu próbą zapamiętania własnego czasu, zamknięcia w prostokąt kadru wspomnienia o własnym widzeniu. Fotograf chce zapamiętać siebie samego, ruch swoich oczu. Te zdjęcia to autoportrety pamięci, rozpaczliwe pragnienie nieśmiertelności własnych źrenic. Od tamtej pory wiem już, że (…) fotografowałem siebie.

-Marcin Kydryński – “Pod słońce”

A line is a dot that went for a walk.

-Paul Klee

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.