Noworoczny spacer po plaży w Dąbkach, pierwszy raz widziałem tak zamarznięte morze, lód kończył się daleko na horyzoncie.

Tagged with →  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.