Po krótkiej wizycie w Buenos ruszyliśmy do Mendozy. Podróż autobusem trwała 18h, w tym 4h opóźnienia ;) Drugi dzień w Mendozie spędziliśmy na rowerowym zwiedzaniu winnic.
Tagged with →  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.