Przy zejściu ze Smerka złapała nas 30-minutowa ulewa z gradem i piorunami, już dawno tak nie zmokłem…
Tagged with →  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.