Na co dzień architekt rozwiązań IT, urlopowo/wakacyjnie poszukiwacz przygód, z zamiłowania fotograf. Lubi łapać to co ulotne, podróżować, odkrywać, słuchać, jeść, gotować, bujać w obłokach…

“Podróżować znaczy żyć. A w każdym razie żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie.”
Andrzej Stasiuk – “Fado”

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.