Currently viewing the tag: "węgry"

Pierwszy ryk silników szybko tłumaczy, dlaczego do biletów dodawane są korki do uszu. Jeśli miałbym porównywać komfort oglądania F1 na torze i w domu, to kanapa z pilotem w ręku zdecydowanie wygrywa ;) Choć tak czy inaczej przynajmniej raz warto zobaczyć na żywo.

Więcej »

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.